علائم کرونا در ابتدا علائم غیراختصاصی شامل گلودرد، سوزش گلو، تب و لرز و علائم شایع‌تر شامل بدن درد، سردرد، علائم گوارشی شامل تهوع و از دست دادن چشایی و بویایی است.در صورتی که فردی این علائم را در خود مشاهده کرد در گام اول خود را از سایر اعضای خانواده جدا کند و به اینکاره مراجعه کرده و در خانه جواب تست کرونای خود را مشاهده کند .

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
قیمت آزمایش کرونا PCR (کشت حلق) برای یک نفر 470,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا PCR (کشت حلق) برای بالای ۲۰ نفر - هر نفر 370,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا PCR (کشت حلق) برای بالای ۵۰ نفر - هر نفر 350,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا PCR (کشت حلق) برای بالای ۱۰۰ نفر - هر نفر 300,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا PCR (کشت حلق) برای بالای ۱۵۰ نفر - هر نفر 290,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا آنتی بادی برای یک نفر 250,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا آنتی بادی برای بالای ۲۰ نفر - هر نفر 180,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا آنتی بادی برای بالای ۵۰ نفر - هر نفر 120,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا آنتی بادی برای بالای 100 نفر - هر نفر 90,000 تومان
قیمت آزمایش کرونا آنتی بادی برای بالای ۱۵۰ نفر - هر نفر 80,000 تومان
قیمت آزمایش PCR و آنتی بادی برای یک نفر 650,000 تومان