از زمان های گذشته تا به امروز زیبایی و تمایل به زیبا بودن همواره یکی از مسائل حائز اهمیت برای افراد بی شماری بوده است. همه افراد تمایل دارند، در بهترین شکل خود در انظار ظاهر شوند. یکی از حوزه هایی که کمک شایانی در ایجاد زیبایی افراد می کند، خدمات گریم و میکاپ است. گریم و میکاپ یکی از پرکاربردترین خدماتی هستند که افراد برای مراسم های خاص از آن بهره می جویند؛ میکاپ و گریم یکی از  خدمات ویژه در زیبایی عروس نیز به شمار می آید. 

 

 

 

 

 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)