طراحی ربات های تلگرام یا ساخت ربات تلگرام سفارشی شامل طراحی و پیاده سازی سفارشی بات های هوشمند تلگرام، ویژه مشاغل مختلف است. این خدمات به همراه مشاوره و پشتیبانی با قابلیت های ویژه مانند اتصال به انواع سامانه های درون سازمانی، فیدهای خبری، وب سرویس ها و بانک های اطلاعاتی و ارائه گزارشات ویژه مدیریتی است

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)