در عرصه فناوری چاپ سه بعدی، با به کارگیری دانش مهندسی مجموعه، خدمات وسیعی را از جمله نمونه سازی سریع و ارزان محصول و قطعات با بکارگیری فناوری های موجود ساخت افزایشی به طراحان صنعتی و تولید کنندگان کشور ارائه می نماید.

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)