شستشوی پرده و پتو یکی از خدمات نظافتی به شمار می آید. پرده و پتو از اقلامی هستند که به سختی شسته می شوند؛ شستشوی این اقلام کاری مشقت بار برای افراد است. یکی دیگر از مشکلاتی که افراد در هنگام شستشوی  پرده و پتو با آن درگیر هستند، تغییر رنگ و کیفیت این دو پس از شست و شو است. راه حل کلیدی رفع این مشکل، سپردن پتو و پرده برای شسته شدن به مرکز تخصصی این امر است. افراد مشغول به فعالیت در این حرفه، با برخورداری از تجربه و دانش تخصصی در این حوزه به بهترین نحو اقدام به شست و شو پرده و پتو می کنند. لازم به ذکر است در این مراکز از شوینده های تخصصی برای شستشوی استفاده می شود، لذا لازم نیست نگران آسیب دیدن پتو و پرده باشید.

مراکز تخصصی شست و شو پرده و پتو از تمامی موارد و نکات مرتبط با شست و شو آگاهی دارند. برای نمونه شست و شو پرده های حریر و زبرا بسیار تخصصی است و در صورتی که شست و شو به درستی انجام نشود، باعث آسیب رساندن و پارگی آن ها می شود. همچنین با شستن پرده های توری در ماشین لباس شویی، احتمال پاره شدن آن را افزایش می دهد. افراد متخصص شست و شو پرده، با نهایت دقت و توجه اقدام به شست و شو این پرده های حساس می کنند. نکته جالب توجه در خصوص شستن پتو این است که شستن پتو در خشک شویی بسیار مقرون به صرفه تر از شستن پتو در ماشین لباس شویی است. 

عوامل گوناگونی در هزینه شست و شو پرده و پتو دخیل هستند. برای نمونه اندازه، جنس و نوع لکه های ایجاد شده از جمله عوامل موثر در این مهم هستند. پرده و پتو از اقلام مهم هر منزلی به حساب می آیند. پرده دائما در معرض دید هستند و همانند پاچه های دیگر نیاز به شست و شو دوره ای دارند. شست و شو پتو به درستی نیز از موارد حائز اهمیت است. به این دلیل که این وسیله با بدن انسان در تماس بوده و شستن آن نیز اهمیت بسزایی دارد. 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
قیمت جمع آوری و نصب پرده 50,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده توری، حریر هر متر مربع 3,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده توری، حریر هر متر مربع 6,000 تومان
قیمت شستشوی پرده توری، حریر با آستر هر متر مربع 5,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده توری، حریر با آستر هر متر مربع 8,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده نخی و پارچه‌ای بدون آستر هر متر مربع 5,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده نخی و پارچه‌ای بدون آستر هر متر مربع 2,000 تومان
قیمت شستشوی پرده نخی و پارچه‌ای با آستر هر متر مربع 7,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده نخی و پارچه‌ای با آستر هر متر مربع 4,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده مخملی بدون آستر هر متر مربع 15,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده مخملی بدون آستر هر متر مربع 7,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده مخملی با آستر هر متر مربع 17,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده مخملی با آستر هر متر مربع 9,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده لوردراپه هر متر مربع 3,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده لوردراپه هر مترمربع 2,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده ابریشمی هر متر مربع 15,000 تومان
قیمت اتوکشی پرده ابریشمی هر مترمربع 7,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده زبرا عرض 1.5 متر 75,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده زبرا عرض 2 متر 85,000 تومان
قیمت خشکشویی پرده زبرا عرض 2 متر به بالا 95,000 تومان
قیمت خشکشویی پشت پرده‌ای هر مترمربع 5,500 تومان
قیمت اتوکشی پشت پرده‌ای هر مترمربع 2,000 تومان
قیمت شستشوی منگوله پرده هر عدد 12,000 تومان
قیمت تعمیرات پرده توافقی تومان
اتوکشی ملحفه 15,000 تومان
شستشو و اتو ملحفه 25,000 تومان
اتوکشی روبالشی 5,000 تومان
شستشو و اتو روبالشی 10,000 تومان
اتوکشی روتختی 15,000 تومان
شستشو و اتو روتختی 35,000 تومان
شستشو لحاف پنبه 115,000 تومان
شستشو پتو و لحاف 35,000 تومان
تومان