در دنیای پر مشغله امروزه دیگر افراد زمان کافی برای پرستاری از سالمندان عزیز را ندارند؛ از طرفی سالمندان نیز جزو اقشار حساس جامعه محسوب می شوند و به مراقبت های ویژه  احتیاج دارند. برای مثال برخی از سالمندان دارو مصرف می کنند و داروی آنها باید راس ساعت در اختیارشان قرار گیرد.

با توجه به موارد مذکور نیار به پرستار سالمند امری ضروری تلقی می شود. پرستار سالمند به سالمند در انجام کارهای روزمره کمک کرده و اگر چیزی لازم داشته باشند برای او فراهم می کند. به علاوه این افراد دائما در کنار عزیزان سالمند شما هستند و آنها را تنها نمی گذارند. لذا در صورت بروز کوچکترین مشکلی شما را در جریان می گذارند. برخی از افراد سالمند نیز برای سلامتی ملزم به رعایت رژیم های غذایی خاصی هستند؛ پرستار افراد سالمند با در نظر گرفتن تمامی این نکات از عزیزان شما به بهترین نحو پرستاری خواهد کرد. 

 

 

شرح خدمات قیمت واحد(تومان)
برای 8 ساعت کاری ( در روز ) 1.600.000 الی 1.800.000 تومان
شبانه روزی ( تمام وقت ) 2.200.000 الی 2.300.000 تومان